Riigiside infopäev

 

19. oktoober 2023, Hestia Hotel Europa, Tallinn.

Programm

9.30–9.40 Tervitussõnad
Ahti Kuningas, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kantsler 
9.40–10.00 Kuidas riigisidel läheb?
Erik Janson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
10.00–10.30 Kuhu areneb side?
Erki Kõiv, Ericsson Eesti AS
10.30–11.00 Teabe kaitse ja turvalise side põhimõtted Eestis ning mujal
Kersti Piilma, Riigi julgeoleku volitatud esindaja
11.00–11.30 Vaheaeg – AIRBUS, Motorola, RIT, RIKS riigiside lahenduste demod
11.30–12.00 Turvaline kõne ja sõnumiside – AK mobiili kasutuselevõtt riigis?
Erik Janson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
12.00–12.20 Riigivõrgu arengud
Ahto-Ain Sööt, Riigi Infosüsteemi Amet
12.20–12.40 Kvantside – projekti tutvustus ja tulevikuplaanid
Priit Kollo, Riigi Infokommunikatsiooni SA
12.40–13.40 Lõuna
13.40–14.10 Raadiohäire intsidendid ja mõju sidesüsteemidele
Erko Kulu, Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
14.10–14.40 Milleks meile Galileo PRS? Näiteid naaberriikidest. Why we need Galileo PRS? Example use-cases from abroad
Charles Villie, European Union Agency for the Space Programme (EUSPA)
14.40–15.00
Aatomkell – infrastruktuur Eestis
Mari Aru, AS Metrosert
15.00–15.30 Vaheaeg – AIRBUS, Motorola, RIT, RIKS riigiside lahenduste demod
15.30–15.50 Satelliit kõneside, andmeside – olukord Eestis ja Euroopas, õpikohad ja tulevik
Ramo Kure, Riigi Infokommunikatsiooni SA
15.50–16.20
Milleks meile operatiivraadioside 2.0?
Siim Valgeväli, Riigi Infokommunikatsiooni SA; Alli Murula, Siseministeerium
16.20–16.50
Asukohapõhine ohuteavitus – kuidas meil seni läinud on ja mida oleme õppinud?
Katerina Mudarissova, Päästeamet; Janek Murakas, Häirekeskus
16.50–17.00 Lõppsõna
Erik Janson, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium